VEPSÄN ÜLÄOPENIKAD PITERIŠ

Vepsän üläopenikad Venän Valdk. Pedagogižes Universitetas

    Venän Valdk. Pedagogižes Universitetas Piteriš om üläopenikoid Piterin agjaspäi, kudambad opendase erazvuiččiš tedokundoiš. No hö voiba opendaba meiden kel't officialižikš vaiše Edahaižen Pohjoižen Rahvhiden Tedokundas. Ezmäižen kursan üläopenikoid-neiččid om nell', toižen kursan openikoid – koume; kaks' heišpäi – nored mehed i üks' – neižne. Vepsän kelen opendajan radab Sergei Miznikov, Piterin Vepsän Sebran varapämez' i lujas tutab kelentedaimez'.

    Tetpas, üläopenikoil ei olend hüväd paginpraktikad, sikš miše  heiden vanhembad ei pagižend heidenke vepsäks. Pidab sanuda, miše heiden paginvaihišt-ki om lujas goll', no üks-se heiden hüvä openduz täutab meid todesižel optimizmal.

    Openduzkabinetas om erazvuiččid kirjoid vepsän kirjankelel, i nene kirjad, kut "Kodima"-lehtesen nomerad-ki kaiken ottas radho. Üläopenikad saba tedoid kut kirjankeles, muga vepsän tahopaginoiš-ki, hö äjan lugeba vepsäks.

    Tedokund varastab uzid abiturientoid vepsän külišpäi, i meiden Sebr voib rekomenduida heid opendamižen täht da abutada heile udes lidnalaižes elos i openduses. Ku kelle-ni noriš vepsläižišpäi tegeb mel' tulda opendamhas Piterhe, ka kirjutagaha meile: 199226, Naličnaja ird, 36–3–265, Piter, Brodskin I. Meiden kontakttelefon: (812)3563196, e-mail: kodima@mail.ru

I. Brodski                

Vepsän üläopenikad Piterin Tehnologian da Dizajnan Universitetas

   Tehnologian da Dizainan Universitetas Piteriš opendase sur' grupp vepsläižid üläopenikoid Karjalaspäi – Petroskoišpäi, Vepsän Rahvhaližes Makundaspäi i toižiš necen valdkundan tahoišpäi. Erased heišpäi tuleskeleba vepsän kelen  urokoile Pedagogižehe Universitetha, i nece openduz om ani maksutoi. Meiden Sebr ühtes Karjalan Rahvhaližen Politikan Laudkundanke tegeb kaik, miše nene-ki üläopenikad openuižiba meiden kelt.

TAGAZE