VEPSÄN SEBR

ST.PETERSBURG VEPSIAN SOCIETY

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ВЕПССКОЕ ОБЩЕСТВО

Tervhen!

    Nene oma Piterin Rahvahaliž-kul'turaližen Vepsän Sebran Lehtpoled. Meiden sebr om sädud vodel 2000 i nügüd' siš om läz 20 sebranikoid, kudambad eläba Piteriš da Piterin agjas. 

    Tahtoižim tomotada kaikid Piterin i Piterin agjan vepsläižid tulda meiden Sebrha!

TULEND SAITHA

По-русски

English version


© St.Petersburg Vepsian Society, 2001