MEIDEN  INFORMACII

Se, ken tahtoiži salouda "Kodima"-lehtesid, voib kirjutada meile ičeze adresan, i siš kurospäi mö oigendaškandem hänele kaikuččen nomeran. Olgat hüväd, algat unohtagoi kirjutada teiden počtindeksad!
Kaikutte, ken tahtoiži opeta ičeze lapsid pagišta da kirjutada vepsän kelel, voib sada konsul'tacijad i openduzmaterialad meiden Sebras. Kirjutagat!
Verazmaižed "Kodiman" lugijad voiba sada lehtesid ani maksuta, no 1 - 2 kerdad vodes, počtpaketoil.
Lujas pakičem kaikid Piterin vepsläižid kirjutadas meiden Sebrha!

KIRJUTAGAT MEILE

PÄLEHTPOLELE